Herbert von Karajan - Bruckner: Symphony No. 7


Herbert von Karajan - Bruckner: Symphony No. 7
Deutsche Grammophon

Anton Bruckner'in Symphony No. 7 in E major (WAB 107)  muhtemelen bestecinin en iyi bilinen senfonisidir. Yazılması  1881 ila 1883 yılları arasında sürmüştür. İlk sunumu 1884 yılında Leipzig'de yapılmıştır. Hemen arkasından 1885  yılında yeniden düzenlenmiştir.  Eser ilk seslendirildiği gün müthiş bir alkış tufanı ile karşılanmış ve Bruckner'in belki de en önemli başarısı olarak tarihe geçmiştir.

Eserin üzerinde bazı kara bulutlarda dolaşır. Bunlardan en önemlisi III Reich döneminde esere verilen önem ve yapılan övgülerdir. Adolf Hitler'in bizzat verdiği emirle  Bruckner'in büstü Regensburg Walhalla tapınağına eklenmiştir. Burası Almanya'nın önemli isimlerinin anılması ve unutulmamasını sağlamak belki de onurlandırmak için yapılmış bir binadır. Adagio bölümü Hitler'in önemli toplantılardan sonra rahatlatılması için kullanılmış hatta 1943 yılındaki Stalingrad bozgununun Alman devlet radyosundan duyurulması sırasında yine aynı bölüm kullanılmıştır. 1945 yılında Bahriye mareşali ve daha sonra Alman devletinin başına geçecek olan  Karl Dönitz tarafından bizzat yapılan ve Hitler'in öldüğünü Alman ulusuna haber veren tarihi konuşma sırasında da yine aynı bölüm kullanılmıştır... Ancak tabii ki Bruckner'in bu durumlarla uzaktan yakından ilgisi alakası yoktur...

Eser bir çok kez değişikliğe uğramıştır. 1883 versiyonu eserin yazım sürecinin ardından gerçekleşmiştir. Bu düzeltmeler bizzat Bruckner tarafından yapılmıştır ancak orijinal metin kaybolmuştur. Eserin ilk icrasının hemen ardından yani 1884 sonrasında Gutmann notları 1885. yılında yayınlamıştır. Bu notalar  genel kabul görür ancak Bruckner izni olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır. Orkestrasyon yani enstrüman dağılımı ve tempo da orijinal metine göre değişiklikler yapılmıştır. Tüm bu sürecin ardından neredeyse 50 yıl kadar sonra Robert Haas eseri yeniden ele alır ve Bruckner'in kendi edisyonlarından hareket ederek esere özellikle vurmalı enstrümanların eklenmesi ile 1944 yılında yayınlanır. Bu edisyon konusunda oldukça büyük tartışmalar vardır. Son düzenleme ise Leopold Nowak tarafından yapılır ve 1885 edisyonu üzerinden hareket eder. Kayıt tarihi boyunca tüm bu farklı edisyonlar kaydedilmiştir.

Herbert von Karajan yönetimindeki Wiener Philharmoniker'in, Robert Haas'ın 1944 yılında düzenlediği edisyouna bağlı kalarak ira ettiği eser, Anton Bruckner kayıtları açısından önemli bir yerdedir. Eserin Deutsche Grammophon yeniden baskısının başarısı konusunda bir şey söylemek güç. Ciddi eleştirmenlerin bir bölümü sonucun harika olduğunu söylerken bir kısmı ise aynı fikirde değil. Eser çok önemli, icra çok önemli. Yeniden baskı veya değil edinilmesi farz... 

Yorumlar