Magma - Studio Zund CDMagma - Studio Zund
Le Chante Du Monde 90832 / 12 CD Box Set


Avrupa’nın en önemli progressif rock gruplarından biri olan Fransız kökenli Magma’nın geçtiğimiz yıl sonlarında iki tanesi çift, sekiz tanesi tek olmak üzere toplam on cd’lik Studio Zund adlı bir kutu seti yayındandı. Bu kutuda grubun 1970-2004 yılları arasında yayınlanan dokuz stüdyo albümünün yanı sıra iki kompakt disklik bir de arşiv kayıtları yer alıyor. 1970 yılında klasik eğitim alan davulcu Christian Wander liderliğinde kurulan Magma’nın ilk albümü Magma, bu versiyonda Kobaia adıyla yer alıyor. Müziklerinde klasik, opera, minimalizm, caz özellikle John Coltrane etkilerini görmek mümkün. Christian Vander önderliğindeki Magma, yepyeni bir müzik akımının oluşmasına öncülük etti: Bu müziğe de "Zeuhl" (Magma'nın oluşturduğu benzersiz yapay dilden alınan ve "göksel" anlamına gelen bir kelime) adını verdiler. Müziklerinde yirminci yüzyıl klasik müziğin tüm etkilerini görebilirsiniz. Ayrıca bu son derece kendine özgü müzik türünü benimseyip etkilenen birçok topluluk çıktı. Magma bütünlük içeren albümler gerçekleştirdi. Kobaia adlı gerçek olmayan bir gezegenden bahsederler ve sadece grup üyelerinin konuşabildiği Kobaia dilinde anlatırlar olan biteni.

Bu gezegendeki yepyeni bir uygarlık, bu uygarlıkta gerçekleşen olaylar ve burada yaşayanların Dünya ve diğer gezegenlerle olan ilişkisini anlatırlar. 1978 yılına ait Attah albümünden sonraki çalış-malarında bir süre daha alt kalitede albümler yapan Magma 2000 yılında gerçek-leştirdikleri konser çalışma-larıyla tekrar kaliteyi önemli seviyeye çıkardı. 2000’li yılların başında Theusz Hamtaahk (Retrospektiw part 1-2), Wurdah Ïtah ve Mëkanïk Dëstruktïw Kömmandöh'dan oluşan ilk muhteşem üçlemelerini çıkardılar. Theuzs Hamtaahk üçlemesinin başarı-sını 2001’de verdikleri son derece güzel bir konser ile pekiştirdiler. İkinci bir üçleme-nin ilk bölümünü oluşturan K.A albümüyle (2004) bu muhteşem dönüş süreklilik kazandı. Bu üçlemenin ikinci ayağını Köhntarkösz albümü oluşturmaktadır. Üçüncü ayağı Emëhnthët-Rê ise, kısmen kaydedilmiş, bazı bölümleri, bazı albümlerde ortaya çıkmıştır. Bunlara bir örnek, Üdü Wüdü'nün Seventh Records tarafından basılan CD baskısında Emëhnthët-Rê ‘nin bir bölümü yedinci ve son parça olarak karşımıza çıkar. Emëhnthët-Rê, halen grup tarafından tamamlanıyor ve hayranlarınca merakla bekleniyor. Sonuç olarak Magma içinde bulunduğumuz yüzyılın en enteresan topluluklarından biridir. Progresif rock’da yepyeni bir alt türün oluşmasına sebep olacak kadar müzik dünyasına damgalarını vur-makla birlikte son yıllarda geliştirdikleri teknikleriyle yollarına devam etmekteler.

H&G

Yorumlar