Janos Starker: Bach: 6 Solo Cello Suites LPBach: 6 Solo Cello Suites / Yorumcu Janos Starker
Mercury SR3-9016 3LP'den oluşan set


Klasik müzikseverlerin ve otoritelerin bir çok eser hakkında uzun süreli tartışmaları alışılageldik bir durum. Notaların sessiz dili icracıların tutkulu ellerinde müzikseverler için gerçek birer şahesere dönüşür. O şaheserleri yorumlayan icracılar kendilerinden de bir şeyler katarlar eserlere. Hele söz konusu olan eserler Bach gibi çılgın müzik adamlarının eserleri ise, yorum farklılıkları kaçınılmaz hale gelir. Dolayısıyla tartışmalarda.

İşte o tartışmaların hiç sonlanmadığı eserlerden bir tanesi Bach'ın meşhur çello süitleridir.

Sorun şurada başlıyor klasik müzikte icralar belli kurallara göre yapılır. Aynı notalar aynı düzen içerisinde çalınırken bile bir icracı özellikle de bir virtüöz o notalara kendisinden bir şeyler katabilir ve çoğunlukla da icraya imza atabilmek için bu yapılır. Bir notadan diğerine biraz daha hızlı veya biraz daha yavaş geçmek bile aynı eserin farklılaşmasını sağlar. Bahsettiğim yavaşlık ve hızlılık belli kurallara uyarak yapılan eserin mezürüyle uyumlu saniye ve hatta saliseler ile işaret edilebilecek bir farkılıktır.

Bach'ın 1700'lerin başında bestelediği bu suitler teknik açıdan çalınması zor, çalanın yorumuna açık eserlerdir. Hemen herkes suitler için daha hızlı mı çalınmalı daha romantik mi yoksa daha yavaş mı tartışmasının içerisinde bir taraf olmuştur doğal olarak. İcracılar ve özellikle virtüözler zaten teknik olarak karmaşık bu suitleri zaman içerisinde birbirlerinden farklı şekilde yorumlamışlardır. Klasik müziğin sevdiğim yönlerinden birisi de budur aynı eserde farklı duyguları yaşamak. Aynı notlar farklı yorumlarda ayrı hikayeler anlatan sözcüklere döner.

Macar çellistin Chicago senfoni orkestrasından ayrılmasıyla başlayan solo kariyer döneminin erken yıllarında yapılmış bu kayıt gerek icra gerekse de kayıt tekniği açısından önemlidir. Eseri yeniden basan Alman plak firması Speakers Corner gerçekten her şeyiyle layığı ile görevini yerine getirmiş. Kutu, içerik, plak kalitesi her şey tam puan. Unutmadan Pablo Casals ve özellikle de Paul Tortelier (Her iki kayıt geçtiğimiz yıllarda EMI Classics etiketi ile yeni-lenmiş halde CD formatında basılmıştır) gibi virtüözlerin duygusal yorumları ile kıyaslamak mümkün olmasa da, plak formatında daha iyisini şimdilik bulmak zor.

İcra 7/10
Kayıt 9/10
Yaşar

Yorumlar