Hadouk Trio – Live a FIP CD


Hadouk Trio – Live a FIP
Abeille Musique – MEL003– 2CD


Hadouk ismi, Hajouj veya Gumbri denen kuzey afrika kökenli genelde 3 telli olan bir basın ilk hecesiyle Ermeni asıllı olduğu söylenen Doudouk’un (bildiğimiz düdüğün fransızcası!) son hecesinden oluşan uydurma bir isim. Bu uydurukluğun baş mimarı dünyamızda bulunan ve içine üflenebilen neredeyse tüm müzik aletlerinin kolleksiyonunu yapmakla yetinmeyip onları çalmaya da çalışan Paris’li Didier Malherbe. Tevellüt itibariyle hatırlayabilecek (gerçi amnezi sorunları da çekiyor olmaları kuvvetle muhtemeldir) olanlar Didier Malherbe’i “efsane” uçuk grup Gong’un kurucularından biri olarak bilirler.

Bu üçlü muhtelif saksofonlar, flütler, klarinetler, düdük, kaval, ocarina, khen v.b. enstrümanları çalan DM’in yanısıra bir o kadar farklı perküsyonları (djembe, congas, darbuka, calebasse, waterphone, davul, tef, çan) tıngırdatan Steve Shehan ve kora, hajouj, gumbass ve muhtelif klaviyeli çalgılarda Loy Ehrlich’ten oluşuyor. Bu kadar egzotik diyebileceğimiz çalgıların çokluğu neticesinde yaptıkları müzik doğal olarak etnik veya “dünya müzikleri” adıyla da anılan müziklere yakın bir tür olmakla beraber caz ve/veya new age ile rock ögelerini bulmak da olası.

Müzik 9/10
Kayıt 8/10
B.M.

Yorumlar